• 01.jpg
  • aaFOTO-KANTOR-1.jpg
  • alamat.jpg
  • banner-sms-gate.jpg
  • bupatii.jpg
  • FullSizeRender-11.jpg

111. Rekapitulasi Perkara
Penyelesaian perkara tahun 2015 adalah meliputi sisa perkara tahun lalu (2014) ditambah dengan perkara yang diterima pada tahun 2015.
a. Sisa perkara pada tahun 2014 sejumlah : 1.183 perkara.
b. Jumlah perkara yang diterima tahun 201


5 sejumlah : 6.301 perkara dengan rincian sebagai berikut :
- Poligami 12 Perkara
- Izin Kawin 0 Perkara
- Dispensasi Kawin 175 Perkara
- Penolakan Perkawinan oleh PPN 0 Perkara
- Pencegahan Perkawinan 0 Perkara
- Pembatalan Perkawinan 4 Perkara
- Kelalaian atas kewajiban suami/istri 0 Perkara
- Cerai Thalak 1.854 Perkara
- Cerai Gugat 4.096 Perkara
- Harta Bersama 10 Perkara
- Penguasaan Anak 3 Perkara
- Nafkah anak oleh ibu 0 Perkara
- Hak-hak bekas istri kewajiban suami 0 Perkara
- Perwalian 3 Perkara
-