• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • aaFOTO-KANTOR-1.jpg
 • alamat.jpg
 • banner-sms-gate.jpg
 • bupatii.jpg
 • FullSizeRender-11.jpg
 • ok.jpg

 

Pengesahan Anak 5 Perkara
- Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 Perkara
- Pencabutan Kekuasaan Wali 0 Perkara
- Penunjukan orang lain menjadi wali 0 Perkara
- Ganti rugi terhadap wali 0 Perkara
- Asal-usul anak 1 Perkara
- Penolakan kawin campur 0 Perkara
- Isbat Nikah 7 Perkara
- Wali Adhol 7 Perkara
- Kewarisan 5 Perkara
- Wasiat 0 Perkara
- Hibah 2 Perkara
- Wakaf 0 Perkara
- P3HP / Penetapan Ahli Waris 15 Perkara
- Shodaqoh 0 Perkara
- Infaq 0 Perkara
- Zakat 0 Perkara
- Lain-lain 97 Perkara
- Ekonomi Syariah 0 Perkara
Jumlah perkara yang diterima 6.301 Perkara

c. Perkara diterima yang prodeo pada tahun 2015 sebanyak 183 Perkara dan penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.720.000,-
d. Perkara yang telah di mediasi pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 364 terdiri dari 357 perkara yang gagal di mediasi dan perkara yang berhasil di mediasi 7.
e. Perkara yang di selesaikan pada tahun 2015 sebanyak : 5.832 Perkara (selain perkara dicabut) dengan perincian sebagai berikut :
- Poligami 10 Perkara
- Izin Kawin 0 Perkara
- Dispensasi Kawin 157 Perkara
- Penolakan Perkawinan oleh PPN 0 Perkara
- Pencegahan Perkawinan 0 Perkara
- Pembatalan Perkawinan 6 Perkara
- Kelalaian atas kewajiban suami/istri 0 Perkara
- Cerai Thalak 1.820 Perkara
- Cerai Gugat 3.940 Perkara
- Harta Bersama 10 Perkara
- Penguasaan Anak 3 Perkara
-

Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu 0 Perkara
- Hak-hak bekas istri kewajiban suami 0 Perkara
- Perwalian 3 Perkara
- Pengesahan Anak 5 Perkara
- Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 Perkara
- Pencabutan Kekuasaan Wali 0 Perkara
- Penunjukan orang lain menjadi wali 0 Perkara
- Ganti rugi terhadap wali 0 Perkara
- Asal-usul anak 1 Perkara
- Penolakan kawin campur 0 Perkara
- Isbat Nikah 6 Perkara
- Wali Adhol 8 Perkara
- Kewarisan 0 Perkara
- Wasiat 0 Perkara
- Hibah 0 Perkara
- Wakaf 0 Perkara
- P3HP/ penetapan ahli waris 18 Perkara
- Shodaqoh 0 Perkara
- Lain-lain 91 Perkara
- Ditolak 6 Perkara
- Tidak diterima 10 Perkara
- Gugur 45 Perkara
- Dicoret dari register 21 Perkara
- Ekonomi Syari’ah 1 Perkara
Jumlah perkara yang diputus 5.832 Perkara
f. Perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 5.963 dengan jenis putusan dengan perincian sebagai berikut :
- Perkara dicabut 21 Perkara
- Perkara dikabulkan 5.750 Perkara
- Perkara ditolak 6 Perkara
- Perkara tidak diterima 10 Perkara
- Perkara digugurkan 45 Perkara
- Perkara dicoret dari register 21 Perkara
Jumlah perkara yang diselesaikan 6.091 Perkara

g. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
- Poligami tidak sehat 1 Perkara
- Krisis 31 Perkara
- Cemburu 2 Perkara
- Kawin Paksa 32 Perkara
- Ekonomi 3419 Perkara
- Tidak ada tanggung jawab 116 Perkara
- Kawin di bawah umur 0 Perkara
- Penganiayaan 29 Perkara
- Gangguan pihak ketiga 385 Perkara
- Tidah ada keharomisan 1854 Perkara
- Cacat Biologis 7 Perkara
- Dihukum 0 Perkara
- Politis 1 Perkara
- Lain - Lain 287 Perkara

h. Perkara yang telah diminutasi tahun 2015 sebanyak 6203 Perkara
1. Rasio Perkara Terhadap Majelis
Untuk Majelis di Pengadilan Agama Cilacap terdiri dari 14 Majelis dan 1 Majelis Khusus Ikrar, untuk setiap majelis dalam satu tahun rata – rata perkara yang di terima 600 perkara.
- Majelis 1 183 perkara
- Majelis 2 102 perkara
- Majelis 3 627 perkara
- Majelis 4 492 perkara
- Majelis 5 335 perkara
- Majelis 6 622 perkara
- Majelis 7 622 perkara
- Majelis 8 628 perkara
- Majelis 9 619 perkara
- Majelis 10 84 perkara
- Majelis 11 610 perkara
- Majelis 12 627 perkara
- Majelis 13 439 perkara
- Majelis 14 170 perkara
- Majelis Ikrar 1034 perkara
2. Putusan yang diajukan Banding :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 7 (tujuh)
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 1 (satu)
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding : 0
3. Putusan yang diajukan Kasasi :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkanBanding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 1 (satu)
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkanBanding dan dibatalkan Kasasi : 0
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi : 0
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 1 (satu)
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi : 0

4. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :
a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 1 (satu)
b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0
c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0
d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0
e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dikuatkan Tk. PK : 0
f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0
g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalakan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0
h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0
i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalakan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0
j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi Yang dibatalkan Tk. PK : 0
k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : 0
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : 0
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : 0
n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK : 0
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK : 0
p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK
q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : 0
r. Putusan Pengadilan Tk Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK : 0