logo

LHKPN

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
NAMA
Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H.
Drs. H. Wan Ahmad, M.H.
Drs. Noer Rohman
Dra. Hj. Maryati Zuhdy, S.H.
Drs. H. Nadjib, S.H.
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Drs. Syahrial, S.H., M.H.
Drs. H. Nangim, M.H.
Drs. H. Fahrudin, M.H.
Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.
Drs. Kharis
Drs. H. Baidlowi, S.H.
Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.
Drs. Mufarikin, S.H.
Drs. Ali Ahmadi
Drs. Abdul Wahib
Drs. H. Jamali
Tofik, S.H.
Dra. Hj. DH. Widyanigsih
Hj. Amini, SH.
Siti Rohmah, S.H.
Akh. Khaerudin, S.H.
Toharun, S.Ag., SH.
Robin Kadir, S.Ag
Mukhlis, SH
Muhamad Arif Kurniyawan, SE
Miftahul Hilal, SH
Muhammad Khoiruddin, SH
H. Idris, SH
Rudiyana
Sri Wahyuniati, SH
Tien Wulandari, SH
Dwi Yani, A.Md
Sulaeman
Sri Surjani
Wasman
Ardhan Nur Ihsan, S.Kom
Mega Fitriyani, S.Kom
JABATAN
Ketua
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Hakim
Panitera
Sekretaris
Panmud Permohonan
Panmud Hukum
Kasubbag IT
PP
PP
Kasubbag Kepeg.
PP
Kasubbag Umum &
Panmud Gugatan
PP
JS
JS
JSP
JSP
JSP
JSP
JSP
Staf
CPNS
CPNS
    Aksi
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini
Klik disini

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Cilacap
Jl. Dr. Rajiman No. 25 B, Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Kode Pos : 53223

Telp : (0282) 533455
Fax : (0282) 533455
Email : pacilacap.401086@gmail.com